Entreprenad

HJ BYGG AB har specialiserat sig på byggnation av monteringsfärdiga hus.
Mestadels har HJ BYGG AB byggt villor som sålts via systerföretaget LågenergiHus i Sverige AB. Dock har HJ BYGG AB även uppfört ett antal hus från andra husfabrikanter såsom t.ex. Trivselhus, Karlsonhus, S:t Annahus.

HJ BYGG AB kan i Östergötland via sitt systerföretag LågenergiHus i Sverige AB erbjuda en totalentreprenad där både byggsats, inredning och entreprenad ingår.
Allt på ett och samma avtal och en ansvarig ”part”.

Är det så att en husbyggare ”fastnat” för något annat husfabrikat än LågenergiHus så kan
HJ BYGG AB erbjuda en Generalentreprenad där samtliga entreprenaddelar (grund, el, bygg, vvs, målning, plattsättning, ventilation mm) samlas i ett och samma avtal.
Skillnaden mellan en Generalentreprenad och en Totalentreprenad är då alltså att själva byggsatsen och dess inredning inte ingår i Generalentreprenaden.

Utanför Östergötland erbjuder HJ BYGG AB inte Generalentreprenad eller Totalentreprenad, men däremot så erbjuder HJ BYGG AB gärna en ”stomresning” på andra orter.
Antingen en stomresning av ett LågenergiHus eller en stomresning från en annan husfabrikant.